Onze visie op organisaties

NoordMaat:

– ervaart iedere organisatie als een uniciteit. In de visie, missie en doelen zijn de persoonlijke waarden van de direct en indirect betrokkenen en ook de waarden van de organisatie als geheel verwerkt;

– heeft oog voor maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen;

– is zich bewust van de diverse belangen van de stake- en shareholders ten aanzien van duurzame ontwikkeling in hun organisatie;

– benadert organisaties als een systeem, bestaande uit grote en kleine systemen met tal van subsystemen;

– erkent dat dynamiek en soms ook chaos, van essentiĆ«le betekenis zijn om als organisatie te kunnen bewegen en om te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen in de markt en in de maatschappij;

– ontwikkelt voor toekomstgerichte organisaties in een dynamische omgeving liever flexibele scenario’s dan blauwdrukken.