werkwijze

Een advies- en/of begeleidingstraject van NoordMaat begint met een grondige analyse van de problematiek. Daarbij kijken we ook naar het verleden van de organisatie.  Om constructief aan de toekomst te kunnen werken, is het van belang om te weten wat eraan vooraf ging.

In een creatief proces, in nauwe samenwerking met betrokkenen, worden kansen en mogelijkheden gedefinieerd en wordt er  vervolgens een plan van aanpak geformuleerd voor de inzet naar de volgende fases. Doel is altijd de organisatie te begeleiden bij het maken van inspirerende en duurzame strategische keuzes.

De aanpak is Evidence based: Toepassing van methoden en technieken die zich hebben bewezen in de praktijk én in wetenschappelijk onderzoek.